Miał

Miał węglowy z uwagi na swoją bardzo drobną postać jest stosowany głównie do palenia w piecach na potrzeby osiedlowych kotłowni, w instytucjach, szkołach i przedszkolach czy szpitalach z własnym centralnym ogrzewaniem.

Ceny węgla systematycznie wzrastają, jednak w porównaniu z innymi paliwami alternatywnymi w warunkach domowych palenie miałem jest nadal bardziej opłacalne.

Ważnym aspektem jest tu czynnik ekologiczny, który w pewnym stopniu ogranicza funkcjonowanie kotłowni, jednak pojawienie się na rynku coraz nowocześniejszych filtrów przeciwpyłowych sprawia, że kotłownie miałowe mają swoją przyszłość i stanowią szansę na oszczędniejsze ogrzewanie.